Kroatien Exklusivimmobilien
VAŠ PARTNER ZA EKSKLUZIVNE NEKRETNINE

Media Concept d.o.o. Your partner for the demanding properties media.concept@ri.t-com.hr +38551718090 Peter de Zamagna

Kontakti

Naziv
Media Concept d.o.o.
Tvrtka za posredovanje u prodaji nekretnina

Direktor
de Zamagna Nada

Adresa
Zvančići 54 E
51211 Matulji

Tel
+385 51 711 499

Fax
+385 51 718 090

Kontakt telefon
+385 91 22 31 194
+385 91 23 31 194

E-Mail
info@media-concept.hr

Skype
de.zamagna.nada

MB
01427580

OIB
10647081834

Žiro-račun:
2484008-1101199111 - Raiffeisen Bank

IBAN
HR9424840081101199111

SWIFT
RZBHHR2X

Sjedište banke
Šmogorska 1, 51 211 Matulji

Temeljni kapital tvrtke
932.200,00 Kn - uplaćen u cijelosti.

Agencija za posredovanje u prodaji nekretnina upisana u Registar posrednika u prometu nekretnina

Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta:
Klasa: UP/I-330-01/09-01/1308;
Ur.br.526-05-01/2-09-2